Geen BTW meer op de retributie voor het asbestattest

Sinds 8 april is er geen btw meer verschuldigd op het gedeelte van de retributie aan OVAM voor het asbestattest, zo leert navraag bij OVAM. Door een hiaat in de regelgeving werd er tot voor kort ook op de retributie van €50 vaak btw aangerekend. Dat is nu rechtgezet.
 

Opmaak asbestinventaris en retributie

De prijs van een asbestattest bestaat uit verschillende componenten. Het grootste gedeelte betaal je aan de asbestdeskundige voor de opmaak van de asbestinventaris. De prijszetting daarvoor is vrij. 

Een tweede deel is een retributie aan OVAM voor het afleveren van het asbestattest. Die retributie bedraagt €50. Omwille van een hiaat in de regelgeving werd ook op die €50 de voorbije tijd vaak btw aangerekend. Dat is nu rechtgezet. Je hoeft dus geen btw (meer) te betalen op de retributie. Een asbestdeskundige mag sinds 8 april op dit deel geen btw aanrekenen.

Bron: www.cib.be